Logo

Tộc Phả - Dự án Miễn phí vì cộng đồng

Tộc Phả - Dự án Miễn phí vì cộng đồng
Bạn có thể tạo trang web cho tộc họ hoàn toàn miễn phí.
Chức năng:

  • Tạo cây phả hệ,
  • Tìm mối quan hệ giữa 2 người và cách xưng hô
  • Tiện ích đặt tên cho con không trùng với người trong dòng họ

Xem thử: tocpha.com
Screenshot
Tộc Phả


Tôi là Thành

about me

Blog

Chia sẻ kiến thức Lập Trình và Tiếng Nhật

Project