huuthanhdtd
Following
Follow

huuthanhdtd
huuthanhdtd

bài viết
 
bình luận
huuthanhdtd 0 0
Ngôn ngữ nói là cách diễn đạt tự nhiên, biểu đạt được thái độ, tâm trạng người nói hay mối quan h...
viết Hôm qua 20:30
0 0
huuthanhdtd 2 0
問題 〔例〕 ・雨が降れば、洗濯物が干せません。 ・雨が降ったら、洗濯物が干せません。 ・雨が降るなら、洗濯物が干せません。 このようにニュアンスが多少違う程度で、どれも同じような内容になると思...
viết 1 ngày trước
2 0
huuthanhdtd 0 0
Các phép toán trên bit luôn give best performance và tối giản hóa bộ nhớ. Hôm nay mình viết bài n...
viết 4 ngày trước
0 0
huuthanhdtd 0 0
Javascript là một ngôn ngữ rất hữu dụng nhưng lại hết sức kì quặc. Khi bạn làm việc với Javascrip...
viết 8-10
0 0
huuthanhdtd 0 7
Là một lập trình viên, chắc hẳn bạn cũng có những ý tưởng phần mềm hay, hữu ích muốn làm. Bạn hăm...
viết 8-10
0 7
huuthanhdtd 0 0
[Giải trí] Viết hàm vb để sắp xếp các chữ cái trong câu sau theo thứ tự alphabet và loại bỏ các c...
viết 8-10
0 0
huuthanhdtd 0 0
Bài này tôi muốn nói về tiếng Nhật chửi rủa và từ lóng tiếng Nhật. Bực mình, điên tiết là cảm xúc...
viết 8-10
0 0
huuthanhdtd 0 3
Cái này là cái gì Nội dung   1. これは コーヒーです。   2. それは 紅茶(こうちゃ)です。   3. あれは お茶(ちゃ)で...
viết 8-10
0 3
huuthanhdtd 0 0
Greeting Nội dung   1. はじめまして。   2. 私は スミスです   3. 私は アメリカ人です。   4. 田中 : スーザンさ...
viết 8-10
0 0
huuthanhdtd 0 0
「見れる」の注意 まず、他回答者さんもおっしゃっているとおり 「見れる」 は誤用です。 正しい日本語ではありません。 「見る」 という 第二グループの動詞 (国語学習的には上一段動詞・・・のよ...
viết 8-7
0 0
Đang tải dữ liệu ...
Xem tiếp...