• Cái này vs Cái kia

Cái này là cái gì

Nội dung

  1. これは コーヒーです。

  2. それは 紅茶(こうちゃ)です。

  3. あれは お(ちゃ)です。

  4. A : それは (なん)ですか。
   B : これは 携帯(けいたい)です。

  5. A : これは だれの かさですか。
   B : それは 私の かさです。

coffee


Thiết kế website chuyên nghiệp

Thiết kế website chuyên nghiệp

Chúng tôi là một công ty sáng tạo tập trung vào văn hóa, sang trọng, độc đáo & nghệ thuật. Một nơi nào đó giữa sự tinh tế và đơn giản.