• Cái này vs Cái kia

Cái này là cái gì

Nội dung

  1. これは コーヒーです。

  2. それは 紅茶(こうちゃ)です。

  3. あれは お(ちゃ)です。

  4. A : それは (なん)ですか。
   B : これは 携帯(けいたい)です。

  5. A : これは だれの かさですか。
   B : それは 私の かさです。

coffee


Blog | Tôi Là Thành

Blog | Tôi Là Thành

Chúng tôi là một công ty sáng tạo tập trung vào văn hóa, sang trọng, độc đáo & nghệ thuật. Một nơi nào đó giữa sự tinh tế và đơn giản.