Following
Follow

Blog

3 bài viết
 
0 bình luận
HuuThanhDTD 0 0
Đánh đòn con như một cách kỷ luật khá phổ biến trong các nền văn hóa châu Á. Thậm chí, còn có một...
viết 11-13
0 0
HuuThanhDTD 1 0
Có lần Donald Knuth nói trong một lần phỏng vấn đại ý là ông chưa thấy một chương trình nào (của ...
viết 7-26
1 0
HuuThanhDTD 1 3
BlogBlog bằng markdown
viết 7-26
1 3