• Chào hỏi cơ bản trong tiếng Nhật

Greeting

Nội dung
  1. はじめまして。

  2. 私は スミスです

  3. 私は アメリカ人です。

  4. 田中 : スーザンさんは 学生ですか。
   スーザン : はい。私は 学生です。

  5. 山田 : スーザンさんは アメリカ人ですか。
   田中 : いいえ、スーザンさんは アメリカ人じゃないです。
   スーザンさんは カナダ人です。

日本語


Thiết kế website chuyên nghiệp

Thiết kế website chuyên nghiệp

Chúng tôi là một công ty sáng tạo tập trung vào văn hóa, sang trọng, độc đáo & nghệ thuật. Một nơi nào đó giữa sự tinh tế và đơn giản.

0 Bình luận