• Giải pháp nhà thông minh giá rẻ dùng ESP8266 và firebase

Chuẩn bị phần cứng

  1. Mạch ESP8266 để kết nối wifi, firebase
  2. Mạch rờ le để điều khiển thiết bị ngoại vi

Chuẩn bị phần mềm

  1. Arduino IDE (download từ https://www.arduino.cc/en/Main/Software)
  2. Thư viện firebase-arduino
  3. Các ide edit web như là Sublime Text, VSCode

Demo video

Tiến hành

1) Tạo tài khoản firebase nếu chưa có

Cập nhật sau...
Tạo item: Relay_1 có giá trị: 0

2) Code web để điều khiển

Cập nhật sau...

3) Code arduino

Cập nhật sau...

HuuThanhDTD 24-03-2019


Thiết kế website chuyên nghiệp

Thiết kế website chuyên nghiệp

Chúng tôi là một công ty sáng tạo tập trung vào văn hóa, sang trọng, độc đáo & nghệ thuật. Một nơi nào đó giữa sự tinh tế và đơn giản.

0 Bình luận