Mẹo

  • Nhập +[từ khóa] để tra theo ngữ pháp
  • Nhập để tra ngữ pháp theo cấp độ N.
  • Nhập để tra chữ hán (kanji)
  • Nhập để tra câu ví dụ, bao gồm phân tích câu
  • Nhập để tra từ vựng
(Không phân biệt hoa thường)