Following
Follow

Donald Knuth

1 bài viết
 
0 bình luận
huuthanhdtd 3 0
Có lần Donald Knuth nói trong một lần phỏng vấn đại ý là ông chưa thấy một chương trình nào (của ...
viết 7-26
3 0