Following
Follow

hội thoại

4 bài viết
 
0 bình luận
HuuThanhDTD 1 0
Ngôn ngữ nói là cách diễn đạt tự nhiên, biểu đạt được thái độ, tâm trạng người nói hay mối quan h...
viết 8-18
1 0
HuuThanhDTD 1 0
GreetingNội dung  1. はじめまして。  2. 私は スミスです  3. 私は アメリカ人です。  4. 田中 : スーザン...
viết 8-10
1 0
HuuThanhDTD 0 0
1. Pleased to See YouHội thoại 1.1Satoo-san viếng thăm văn phòng của Tanaka-san's lần đầu tiên.[0...
viết 7-28
0 0
HuuThanhDTD 0 0
1. At the restaurantHội thoại 1.1[00:00.01]女性    : すいません。コーヒーを ください。[00:04.50]ウエーター : ...
viết 7-26
0 0