Following
Follow

hội thoại

4 bài viết
 
0 bình luận
huuthanhdtd 0 0
Ngôn ngữ nói là cách diễn đạt tự nhiên, biểu đạt được thái độ, tâm trạng người nói hay mối quan h...
viết Hôm qua 20:30
0 0
huuthanhdtd 0 0
Greeting Nội dung   1. はじめまして。   2. 私は スミスです   3. 私は アメリカ人です。   4. 田中 : スーザンさ...
viết 8-10
0 0
huuthanhdtd 0 0
1. Pleased to See You Hội thoại 1.1 Satoo-san viếng thăm văn phòng của Tanaka-san's lần đầu tiên....
viết 7-28
0 0
huuthanhdtd 0 0
1. At the restaurant Hội thoại 1.1 [00:00.01]女性    : すいません。コーヒーを ください。 [00:04.50]ウエーター : はい。 [...
viết 7-26
0 0